Konkurs na dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie

Na prośbę Naczelnika Wydziału Edukacji informuję, że został ogłoszony konkurs na dyrektora żłobka. W poniższych linkach znajdują się niezbędne informacje i dokumenty dotyczące konkursu.

Zarządzenie nr 165/2022 – Zarządzenia – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie. – Pruszków (www.pruszkow.pl)

Dofinansowanie

Szanowni Rodzice

Gmina Miasto Pruszków w roku 2021 po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 3 w kwocie 244.800,00 zł.

Składanie dokumentów

Proszę o dostarczanie dokumentów dotyczących dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku w zamkniętych kopertach. Na kopercie musi widnieć Imię i Nazwisko dziecka, wykaz złożonych dokumentów i podpis osoby składającej dokumenty.
Dokumenty należy składać w sekretariacie żłobka w godz. 8 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r.

Szanowni Rodzice

W związku z wejściem w życie Ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, rodzic dziecka pierwszego, jedynego bądź dziecka przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, uczęszczającego do ż-Żłobka Miejskiego w Pruszkowie – wypełnia oświadczenie  i składa je osobiście z zachowaniem terminu wymaganego w Ustawie

tj. do 14 stycznia 2022 r.

 Dokumenty znajdują się w zakładce dla Rodziców i dalej Dokumenty, a w nich wszystkie informacje.

Oświadczenie należy złożyć wraz z podpisaną Informacją dotyczącą przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-stycznia-2022-roku-wazne-zmiany-dla-rodzin

Podstawa prawna – ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002270/O/D20212270.pdf