Składanie dokumentów

Proszę o dostarczanie dokumentów dotyczących dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku w zamkniętych kopertach. Na kopercie musi widnieć Imię i Nazwisko dziecka, wykaz złożonych dokumentów i podpis osoby składającej dokumenty.
Dokumenty należy składać w sekretariacie żłobka w godz. 8 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r.