Próbny alarm pożarowy

25 kwietnia w naszym żłobku miał miejsce próbny alarm pożarowy. Dzieci niczego się nie spodziewały, aż tu nagle, około godziny 10.00 rozległ się sygnał alarmu przeciw pożarowego oraz pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej .  Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia przez dzieci i pracowników żłobka oraz znajomość zasad postępowania w sytuacji kryzysowej. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Ogromną atrakcją dla naszych milusińskich okazała się  prezentacja wozów strażackich, które podjechały do dzieci na włączonych sygnałach, lanie wody z węża strażackiego oraz uścisk naszych bohaterskich strażaków .