Dokumenty

Uchwała i Statut Żłobka

UCHWAŁA NR IX.85.2015

Uchwala Nr XLIII.451.2018 z dnia 1 marca 2018 r. (mazowieckie.pl)

Regulamin organizacyjny żłobka

Procedury postępowania w trakcie trwania pandemii Covid 19

Procedury bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim nr 3

Regulamin ewidencji dzieci 4parents ŻM3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pruszków dofinansowanie do żłobka

Oświadczenie rodziców dofinansowanie do żłobka

Poniżej znajduje się zaktualizowane oświadczenie

Oświadczenie rodziców Rejestr Żłobków 2