Koronawirus informacje o kwarantannie

Szanowni Rodzice w dniu 29 października, oraz 1 listopada 2021 r. otrzymałam informację o pozytywnych wynikach na COVID 19 u naszych pracowników. W związku z tym dzieci i pracownicy z tych grup którzy mieli kontakt z osobami z pozytywnym wynikiem zostali skierowani na kwarantannę. Jednocześnie przypominam, że w całym kraju odnotowywane są zwiększone liczby chorych, bardzo proszę o obserwowanie siebie i dzieci, a w razie niepokojących objawów proszę nie przychodzić do placówki i nie przyprowadzać dziecka. Proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym jak również o informację do Żłobka. Jeśli w domu przebywa osoba chora lub na kwarantannie prosimy o nie przyprowadzanie dziecka do placówki. Przypominam również o obowiązku zakładania maseczek przed wejściem do placówki, oraz o dezynfekowaniu rąk.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Szanowni Rodzice informuję, że w dniu 22 października 2021 r. na terenie placówki (szatnia) przebywał rodzic od którego w dniu 25 października 2021 otrzymaliśmy informację, że ma pozytywny wynik na COVID 19 w związku z tym bardzo proszę o obserwowanie siebie i dzieci. W razie niepokojących objawów lub jeśli u dziecka występuje infekcja proszę nie przyprowadzać dziecka do placówki i kontaktować się z lekarzem rodzinnym. Proszę również o informację do Żłobka. W związku z tym, że czasami musimy łączyć grupy proszę o poważne potraktowanie sprawy. 

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Szanowni Rodzice w związku z kolejną informacją o pozytywnym wyniku u naszego pracownika, proszę o niebagatelizowanie objawów chorobowych i zgłaszanie się do lekarza jeśli takie będą się pojawiały u dzieci bądź u Państwa. Ostatni kontakt z pracownikiem był 26 lutego, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie nie podejmuje się działań związanych z wdrażaniem kolejnych etapów związanych z Covid 19 w żłobku. 

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

03.03.2021 r.

Szanowni Rodzice otrzymałam informację o pozytywnym wyniku na COVID 19 u naszego pracownika, który ostatni raz był w pracy 16 lutego 2021 r. W związku z tym, że w całym kraju odnotowywane są zwiększone liczby chorych, bardzo proszę o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów proszę nie przychodzić do placówki i nie przyprowadzać dziecka. Proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym jak również o informację do Żłobka. Jeśli w domu przebywa osoba chora lub na kwarantannie prosimy o nie przyprowadzanie dziecka do placówki.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

01.03.2021 r.

Szanowni Rodzice w związku z informacjami o pozytywnych wynikach na COVID 19 u naszych pracowników (pracownicy nie mieli kontaktu z dziećmi) i nałożonych kwarantannach na osoby z kontaktu, ponawiam prośbę o szczególne zwracanie uwagi na niepokojące objawy chorobowe i kontakt z lekarzem. Jeśli w domu przebywa osoba chora lub na kwarantannie prosimy o nie przyprowadzanie dziecka do placówki.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

16.12.2020 r.

Szanowni Rodzice otrzymałam informację o pozytywnym wyniku testu na COVID 19 u naszego wychowanka. Dziecko ostatni raz było w placówce 02.12.2020 r. Ponawiam prośbę o szczególne zwracanie uwagi na niepokojące objawy chorobowe i kontakt z lekarzem. Jeśli w domu przebywa osoba chora lub na kwarantannie prosimy o nie przyprowadzanie dziecka do placówki.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

10.12.2020 r.

Szanowni Rodzice informuję, że w dniu dzisiejszym (09.12.2020 r.) otrzymałam informację o pozytywnym wyniku na COVID 19 u pracownika naszej placówki. W związku z tym wszyscy pracownicy, którzy mieli kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem w dniu 07.12.2020 r. oraz dzieci decyzją sanepidu zostały objęte kwarantanną. Bardzo proszę Państwa o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów proszę nie przychodzić do placówki i nie przyprowadzać dziecka. Proszę o kontakt z lekarzem jak również o informację do Żłobka. 

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Szanowni Rodzice informuję, że dnia 08.12.2020 r. odbyło się ozonowanie naszej placówki. Jednocześnie w związku ze zgłoszeniami o pozytywnych wynikach na COVID 19 u rodziców ponawiam prośbę o samoobserwację i konsultację z lekarzem w razie niepokojących objawów u państwa i u dzieci.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Szanowni Rodzice w piątek wieczorem (04.12.2020 r.) otrzymałam informację o pozytywnym wyniku na COVID 19 u pracownika naszej placówki. W związku z tym wszyscy pracownicy, którzy mieli kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem w dniach 30.11 -02.12.2020 r. oraz dzieci decyzją sanepidu zostały objęte kwarantanną. Bardzo proszę Państwa o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów proszę nie przychodzić do placówki i nie przyprowadzać dziecka. Proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym jak również o informację do Żłobka. Jednocześnie informuję (po pozytywnej opinii sanepidu) o konieczności zawieszenia pracy gr. II w dniach 07.12 – 11.12.2020 r. z powodu braku opieki dla dzieci, które nie miały kontaktu z pracownikiem.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Otrzymaliśmy kolejną informację o pozytywnym wyniku na COVID 19 u rodzica, który w dniu 1 grudnia 2020 r, przebywał na terenie placówki  (szatnia) Bardzo proszę o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów proszę nie przychodzić do placówki i nie przyprowadzać dziecka. Proszę o kontakt z lekarzem rodzinnym jak również o informację do Żłobka. W związku z tym, że czasami musimy łączyć grupy proszę o poważne potraktowanie sprawy. Po konsultacji z sanepidem na dzień dzisiejszy nie mamy informacji o konieczności nałożenia kwarantanny na pracowników i dzieci. 

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Informuję Państwa, że w dniu 30 listopada na terenie placówki (szatnia) przebywał rodzic od którego w dniu dzisiejszym(3 grudnia 2020) otrzymaliśmy informację, że ma pozytywny wynik na COVID 19. Po telefonicznej konsultacji z pruszkowskim sanepidem bardzo proszę o obserwowanie siebie i dzieci. W razie niepokojących objawów proszę nie przyprowadzać dziecka do placówki i kontaktować się z lekarzem rodzinnym. Proszę również o informację do Żłobka. W związku z tym, że czasami musimy łączyć grupy proszę o poważne potraktowanie sprawy. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji o konieczności nałożenia kwarantanny na pracowników i dzieci.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

 

Szanowni Rodzice w związku z informacjami o objęciu kwarantanną dzieci mających kontakt z osobami, które uzyskały pozytywny wynik na Covid 19 ponawiam prośbę o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów kontakt z lekarzem. Jednocześnie przypominam, że dzieci u których występują objawy chorobowe nie będą przyjmowane do żłobka.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Dyrektor żłobka informuje, że 6 listopada 2020 r. pracownik placówki (pracownik nie ma kontaktu z dziećmi) zgłosił, że otrzymał pozytywny wynik testu na Covid 19. Pracownik od 29 października 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z brakiem kontaktu od w/w dnia w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie nie podejmuje się działań związanych z wdrażaniem kolejnych etapów związanych z Covid 19 w żłobku.