Koronawirus informacje o kwarantannie

Szanowni Rodzice w związku z informacjami o objęciu kwarantanną dzieci mających kontakt z osobami, które uzyskały pozytywny wynik na Covid 19 ponawiam prośbę o obserwowanie siebie i dzieci i w razie niepokojących objawów kontakt z lekarzem. Jednocześnie przypominam, że dzieci u których występują objawy chorobowe nie będą przyjmowane do żłobka.

Beata Nalazek

Dyrektor Żłobka

Dyrektor żłobka informuje, że 6 listopada 2020 r. pracownik placówki (pracownik nie ma kontaktu z dziećmi) zgłosił, że otrzymał pozytywny wynik testu na Covid 19. Pracownik od 29 października 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z brakiem kontaktu od w/w dnia w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie nie podejmuje się działań związanych z wdrażaniem kolejnych etapów związanych z Covid 19 w żłobku.