Dla rodziców

Wytyczne dla Rodziców dotyczące pracy placówki od 01.09.2021 r.

Wytyczne dla Rodziców od 01.09.2021 r.

Szanowni Rodzice proszę również zapoznać się z piątą aktualizacją GIS dotyczącą żłobków

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wytyczne dla rodziców dotyczące pracy placówki od 01.09.2020 r. 

Wytyczne dla Rodziców od 01.09.2020 r.

Informacja dla Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją, którą przesłaliśmy Państwu pocztą elektroniczną i z informacją na stronie internetowej. Wyprawkę proszę dostarczać w dniach:

27.08.2020 r. – w godz. 12.00 – 16.00

28.08.2020 r. – w godz. 8.00 – 12.00

W tych dniach uzyskacie Państwo również więcej informacji od Pań opiekunek.

Wyprawka na stronę

Przekazujemy Państwu nowe wytyczne dla Rodziców w trakcie trwania pandemii COVID 19

NOWE WYTYCZNE DLA RODZICÓW PODCZAS TRWANIA PANDEMII

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r

08.06.2020 r.

Wytyczne dla Rodziców w trakcie trwania pandemii COVID 19

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, któremu podlegamy zobligowało Nas do uruchomienia placówek. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.
Obecnie My dyrektorzy Żłobków Miejskich w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Miasta Pruszków. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja 2020 r.
Głównym zadaniem żłobków będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19 do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.
Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do żłobka, prosimy tego nie robić.
Na ten moment zbieramy informację, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 10 dzieci.
Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo tylko w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku, podpisanie oświadczenia i odesłanie na adres mailowy intendent@zm3.pruszkow.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2020 roku do godz. 12:00. Dnia 20 maja 2020 r. dostaniecie Państwo drogą elektroniczną informację o przyjęciu/odmowie przyjęcia do placówki od dnia 25 maja br.
Prosimy Państwa o zapoznanie się ze zmianami organizacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w żłobku. Wytyczne zostaną udostępnione na stronie internetowej żłobka http://zm3.pruszkow.pl/
Rodzice, którzy nie są zainteresowani oddaniem dziecka do żłobka w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

Wytyczne_dla_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3_29-04

Wytyczne-GIS z 4 maja Pierwsza-aktualizacja

MPWIS – APEL do RODZICÓW w zw. z zawieszeniem zajęć szkolnych