Dokumenty do pobrania

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w Żłobku Miejskim nr 3 w Pruszkowie ostatnia aktualizacja: 2024-02-06 STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 3 W PRUSZKOWIE ostatnia aktualizacja: 2024-01-12 Uchwała i Statut Żłobka ostatnia aktualizacja: 2021-01-28 UCHWAŁA NR IX.85.2015 ostatnia aktualizacja: Uchwala Nr XLIII.451.2018 z dnia 1 marca 2018 r. (mazowieckie.pl) ostatnia aktualizacja: Regulamin organizacyjny żłobka ostatnia aktualizacja: Procedury postępowania w trakcie trwania pandemii Covid 19 ostatnia aktualizacja: Procedury bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim nr 3 ostatnia aktualizacja: Regulamin ewidencji dzieci 4parents ŻM3 ostatnia aktualizacja: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pruszków dofinansowanie do żłobka ostatnia aktualizacja: Oświadczenie rodziców Rejestr Żłobków 2 ostatnia aktualizacja: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków ostatnia aktualizacja: 2022-08-25