Opłaty:

Zmiana stawki opłat za żłobek od 01.10.2022 roku zgodnie z Uchwałą nr LXI.575.2022 Rady Miasta Pruszków z dnia 25.08.2022r.

Numery kont:

Numer konta do wpłat za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku:

82 1240 6380 1111 0010 8652 4035

Numer konta Rady Rodziców

52 8931 0003 0737 0504 4000 0001

Bardzo prosimy o dokonywanie przelewów na poszczególne konta do 8-go dnia każdego miesiąca.

Koszt pobytu: 2,50 zł/1h.

Stawka żywieniowa: 12,00 zł/dzień.

Rodzice posiadający decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko uczęszczające do naszej placówki proszeni są o przyniesienie oryginału decyzji do sekretariatu żłobka.