Nasz Żłobek bierze udział w projekcie "Mamo, Tato wolę wodę". Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Nasze ciocie na bazie gotowych scenariuszy przygotowują, dostosowane do wieku dzieci, fantastczne zajęcia dotyczące wody i ochrony środowiska. Jest to dla dzieci wspaniała nauka przez zabawę.