W dniu dzisiejszym Nasz Żłobek odwiedził Teatr Warszawski Koliberek z przedstawieniem pt: „Bałwankowe tarapaty”. Nasi miluśińscy z zaciekawieniem i zainteresowaniem oglądały występ, a nawet chętnie brały w nim udział.